Dzisiaj jest                                                 Imieniny: Anety, Lehca, Leona .

TSI KOMPUS

   Strona Główna
   Historia
   Internet (ISE):
      Regulamin
      Cennik
      Pomoc
   Telefon (CTS):
      Regulamin
      Cennik
   Telewizja (CTK):
      Cennik
   Konto w IBOA
   Poczta
   Zmiana hasła
   Kontakt

R ó ż n e

   - Test Szybkości

 

W i t a m y    n a    s t r o n i e    T y s k i e j    S i e c i    I n t e r n e t o w e j    K O M P U S    !

Strona główna > Pomoc > Konfiguracja przeglądarki

Abyśmy mogli korzystać z usługi WWW musimy skonfigurować naszą przeglądarke internetową. W tym punkcie zajmiemy się konfiguracją IE 6.0.
Otwieramy okno naszej przeglądarki, które powinno wyglądać mniej wiecej tak:Klikamy na zakładke Narzędzia, a następnie na Opcje internetowe.

Teraz powinno pojawić się nam drugie, osobne okienko, w którym należy kliknąć na zakładke Połączenia, a pózniej na Ustawienia sieci LAN.W tym momencie pojawia się kolejne, małe okienko, w którym dokonujemy wszystkich ustawień.Ważne jest, aby odhaczyć (czyli zostawić niezaznaczone):
  • Automatycznie wykryj ustawienia,
  • Użyj automatycznej konfiguracji,
  • Użyj serwera proxy dla sieci LAN,
ponieważ zaznaczenie jakiejkolwiek z tych opcji nie pozwoli nam korzystać z internetu.
Jeśli już odhaczyliśmy wszystkie wskazane pola musimy kliknąć na pozycje OK.
Od tej pory powinniśmy być raczej pewni, że jakiekolwiek kłopoty z internetem nie są spowodowane przez złą konfigurację naszej przeglądarki.