Dzisiaj jest                                                 Imieniny: Anety, Lehca, Leona .

TSI KOMPUS

   Strona Główna
   Historia
   Internet (ISE):
      Regulamin
      Cennik
      Pomoc
   Telefon (CTS):
      Regulamin
      Cennik
   Telewizja (CTK):
      Cennik
   Konto w IBOA
   Poczta
   Zmiana hasła
   Kontakt

R ó ż n e

   - Test Szybkości

 

W i t a m y    n a    s t r o n i e    T y s k i e j    S i e c i    I n t e r n e t o w e j    K O M P U S    !

Strona główna > Pomoc > Sprawdzanie łączności z serwerem dla Win 98\ME

Aby sprawdzić łączność naszego komputera z serwerem należy wykonać kilka czynności.


Metoda 1
Odświeżenie adresu IP.


Klikamy na Menu Start, następnie na Uruchom.Pojawia nam się małe okienko z polem do wypełnienia.W tym polu wpisujemy polecenie winipcfg i klikamy OK.
Jeśli posiadamy Windows 95\98 powinnno pojawić się nam małe okienko, w którym zawarte są informacje odnośnie naszej karty sieciowej. Z menu rozwijanego wybieramy naszą karte sieciową (nie może być to PPP adapter), a następnie klikamy na przycisk Zwolnij.Teraz adres IP powinien nam się "wyzerować". Następnym krokiem będzie kliknięcie na przycisk Odnów.Jeśli adres IP został nam przypisany powinno to wyglądać mniej więcej tak:


Powinniśmy otrzymać adres rozpoczynający się od 10. i dalsze wartości. W przypadku, gdyby adres rozpoczynał się od 169. możemy sądzić, że utraciliśmy połączenie z serwerem. Należy sprawdzić, czy okablowanie w naszym mieszkaniu nie zostało uszkodzone lub czy komputer nie został odłączony od sieci (wypięcie się wtyczki od karty) lub należy sprawdzić, czy nie blokujemy sobie dostępu do sieci firewallem. Fakt, czy nie blokuje łączności z serwerem firewall należałoby sprawdzić - wyłanczając go na czas testu. Jeśli nie udało nam się znaleźć przyczyny braku łączności z serwerem należy zgłosić to Operatorowi.

W tym przypadku klikamy na OK i powinniśmy korzystać z internetu.

Jeśli nasz system nie posiada programy winipcfg, adres karty sieciowej musimy odświeżyć poleceniem, które należy wpisać w trybie MS DOS.
Jeśli nie posiadamy skrótu do takiego trybu w naszym Menu Start musimy wywołać go ręcznie poleceniem commandTeraz pojawia nam się nowe, czarne okienko z trybem MS DOS. Wpisujemy w nim polecenia:


ipconfig /release 1 - zwolnienie adresu IP dla karty sieciowej
ipconfig /renew 1 - odnowienie adresu IP dla karty

Informacje o numerze karty sieciowej (0 lub 1) uzyskujemy wpisując samo ipconfig


Metoda 2
Wysłanie pinga


Popularną metodą sprawdzenia łączności z serwerem jest wysłanie pinga do swojej bramki, aby sprawdzić czy bramka nam odpowie. Wykonuje się to w trybie MS DOS. Wpisujemy w nim polecenie
ping adres_bramki (np. 10.15.0.1)
Adres naszej bramki uzyskujemy w wyżej omówionym sposobie za pomocą polecenia winipcfg lub ipconfig.
Jeśli mamy łączność z serwerem powinien nam się pojawić mniej więcej tak wyglądający komunikat:Jeśli natomiast łączności nie ma z winy serwera powinien pojawić się komunikat o treści:
Upłyną limit żądania...
Upłyną limit żądania...


Po uzyskaniu takiego komunikatu mamy raczej pewność, że nastąpił jakiś problem z serwerem.
Natomiast jeśli pojawił nam się taki komunikat :powinniśmy szukać awari w naszym komputerze, a nie na serwerze. Czasem wystarczy odświeżyć adres IP, innym razem należy zresetować komputer, sprawdzić czy kabel sieciowy jest podłączony, a w skrajnych przypadkach mogło dojść do uszkodzenia karty sieciowej.