Dzisiaj jest                                                 Imieniny: Jolanty, Łukasza, Olimpii .

TSI KOMPUS

   Strona Główna
   Historia
   Internet (ISE):
      Regulamin
      Cennik
      Pomoc
   Telefon (CTS):
      Regulamin
      Cennik
   Telewizja (CTK):
      Cennik
   Konto w IBOA
   Poczta
   Zmiana hasła
   Kontakt

R ó ż n e

   - Test Szybkości

 

W i t a m y    n a    s t r o n i e    T y s k i e j    S i e c i    I n t e r n e t o w e j    K O M P U S    !

Strona główna > Pomoc > Sprawdzanie łączności z serwerem dla Win NT\XP

Aby sprawdzić łączność z serwerem należy wykonać polecenia:

ipconfig /all
ipconfig /renew


Więcej na ten temat w artykule dotyczącym odświeżania dla systemu Win 98/ME.