Dzisiaj jest                                                 Imieniny: Anety, Lehca, Leona .

TSI KOMPUS

   Strona Główna
   Historia
   Internet (ISE):
      Regulamin
      Cennik
      Pomoc
   Telefon (CTS):
      Regulamin
      Cennik
   Telewizja (CTK):
      Cennik
   Konto w IBOA
   Poczta
   Zmiana hasła
   Kontakt

R ó ż n e

   - Test Szybkości

 

W i t a m y    n a    s t r o n i e    T y s k i e j    S i e c i    I n t e r n e t o w e j    K O M P U S    !

Strona główna > Pomoc > Konfiguracja sieci lokalnej

Aby mieć dostęp do sieci lokalnej LAN musimy poinstalować pewne składniki. Wchodzimi na Mój komputer i klikamy na Panel sterowaniaBez zbędnych czynności w nowootwartym okienku klikamy na ikonke SiećTeraz pojawia nam się nowe okienko, w którym będziemy konfigurować nasz komputer. W zakładce Konfiguracja powinny znajdować się zainstalowane składniki:


  • Klien sieci Microsoft Networks
  • Protokół TCP/IP
  • Karta sieciowa (w moim przypadku COMPEX)
  • NetBEUI
Jeżeli któregoś z tych protokołów nie ma na liście - musisz je doinstalować klikając na przycisk Dodaj i wybierając brakujące elementy.

Jeśli chcemy mieć możliwość udostępniania naszych plików w otoczeniu sieciowym musimy kliknąć na przycisk Udostępnienie plików i drukarek
Wyskakuje nam małe okienko, w którym zaznaczamy poszczególne elementy w zależności od tego co będziemy chcieli udostępniać (czy pliki czy drukarke)Teraz w okienku głównym powinien zostać dodany do listy protokół Udostępnienie plików i drukarek...

Kolejnym krokiem będzie przejście do zakładki Identyfikacja.
Nadajemy tam nazwe naszemu komputerowi (dowolna) oraz jego opis (także dowolny). Ważne jest, aby w polu Grupa robocza wpisać TSI.Od tej pory nasz komputer powinien być widoczny w otoczeniu sieciowym i powinniśmy mieć możliwość udostępniania naszych plików.

Aby udostępnić dany folder w otoczeniu należy kliknąć na niego prawym przyciskiem myszy i wybrać WłaściwościTeraz pojawia nam się nowe okienko z właściwościami folderu. Przechodzimy do zakładki Udostępnienie i wybieramy na jakich zasadach nasz folder ma być udostępniony w sieci.